Skip to main content

Belgian Pug Dog Club

Onze club is als enige erkend onder  K.K.U.S.H. nr 775. 
Gesticht in 1982 / Erkend in 1983


Welkom bij de Belgian Pug Dog Club

In november 1982 kwam een groep mopsenvrienden, waaronder enkele fokkers bij elkaar en stichtten de BELGIAN PUG DOG CLUB. Op verzoek van de groep werd Mevr. Ingrid Mylemans de Voorzitster. Zij accepteerde deze positie op voorwaarde dat een afdeling “Welfare” zou gesticht worden en dat deze van bij de start deel zou uitmaken van de Club.

Om erkend te worden door de Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus diende de Club een reglement op te stellen ; dit werd gerealiseerd doch gelijktijdig werd een ethische code voor de toekomstige leden opgesteld.

Enkele maanden later werd de Belgian Pug Dog Club erkend door de Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus.

Lees meer