Skip to main content

De geschiedenis van de Belgian Pug Dog Club

In november 1982 kwam een groep mopsenvrienden, waaronder enkele fokkers bij elkaar en stichtten de BELGIAN PUG DOG CLUB. Op verzoek van de groep werd Mevr. Ingrid Mylemans de Voorzitster. Zij accepteerde deze positie op voorwaarde dat een afdeling “Welfare” zou gesticht worden en dat deze van bij de start deel zou uitmaken van de Club.

Om erkend te worden door de Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus diende de Club een reglement op te stellen ; dit werd gerealiseerd doch gelijktijdig werd een ethische code voor de toekomstige leden opgesteld.

Enkele maanden later werd de BELGIAN PUG DOG CLUB erkend door de Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus.

-------------------------------------------------------------------

In de loop van de jaren hadden uiteraard enkele verschuivingen plaats ; met de beste bedoelingen neemt iemand een positie aan in het bestuur doch het dagelijkse leven laat niet steeds toe om de functie te blijven uitoefenen.

Marie-Thérèse en Jacques Tilkin waren zeer actieve leden van het eerste uur. Helaas, het vroegtijdig overlijden van Jacques was een zwaar verlies voor de Club. Marie-Thérèse bleef haar werk voor het winkeltje verder doen, tot Dhr Baudouin Lamaille deze taak van haar overnam.

Marie-Thérèse en Baudouin hebben steeds een nieuwe thuis gevonden voor een achtergelaten en verlaten mops. Daarenboven zouden sommige mopsjes de veilige thuishaven die zij bij Marie-Thérèse of Baudouin gevonden hadden nooit verlaten.

Omwille van gezondheidsredenen diende dhr Lamaille af te haken.

Gedurende enkele jaren was Mevr Mylemans verantwoordelijk voor het Winkeltje (waarvan de opbrengst bestemd was voor de afdeling Welfare) ; vrijwilligers hielpen haar de stand op te bouwen en bij de verkoop van artikelen. Tegenwoordig is Sammy Baert, geholpen door zijn echtgenote Brigitte, verantwoordelijk voor het Winkeltje.

Gedurende meerdere jaren was Maggie Pardaens de clubsecretaris en was zij tevens redactrice van het clubblad. Ondanks gezondheids-problemen bleef zij haar taak volbrengen tot Thérèse De Bruyn haar kwam vervangen. Thérèse deed wat zij kon doch gaf na korte tijd haar ontslag.

Dhr Frans Van Looy is bijna vanaf het prille begin penningmeester en reeds jaren kan de club bij elke activiteit ook rekenen op hulp van zijn echtgenote Josée Verschaeren.

Mevrouw Ingrid Verheyden die reeds haar capaciteiten bewezen had als secretaris van de Koninklijke Belgische Club van de Franse Bulldog was zo vriendelijk de veeleisende taak van secretaris van de Belgian Pug Dog Club op zich te nemen.

Brigitte Baert-Sabbe nam de redactie en ledenwerving als taken op zich, wat ze tot op heden nog steeds met veel inzet doet.

Sammy Baert zorgde voor de organisatie van de activiteiten samen met
onze Cupsteward, Dhr Peter Van Neck, die tevens zorgde voor de mooiste trofeeën die steeds beschikbaar waren bij shows.

De webmaster van onze site was Luc Vangeel, zijn echtgenote Betty, was zeer begaafd in het ontwerpen van allerlei mooie mopsenartikelen voor het Welfare winkeltje.
Anno 2007 nam Stephan Bogaert van de firma Bogaert.net de taak van webmaster over en bouwde een geheel nieuwe website ter gelegenheid van ons 25 jarig jubileum in 2008.

Dr. Jan Mylemans was jaren verantwoordelijk voor de Welfare ; dit met de hulp van de andere bestuursleden gezien een Mops in nood de verantwoordelijkheid is van alle mopsenvrienden. Momenteel kan hij op de steun rekenen van Greet Weyns en haar echtgenoot Patrick Huybrechts. Patrick Huybrechts, onze huidige cupsteward en Sammy Baert zorgen samen voor de organisatie van de activiteiten enz.

Anno 2007 werd op vraag van de voorzitster Ingrid Mylemans en door meerderheid van stemmen Baert-Sabbe Brigitte ondervoorzitster. Zij blijft tevens instaan voor de ledenwerving en de redactie. De steeds weer prachtige lay-out van clubblad, nieuwsbrieven, catalogussen enz. wordt verzorgd door Greet Weyns.

Luc Vangeel werd secretaris ad interim en Stefaan Van Poeck adjunct-penningmeester ad interim. Doch deze beiden beslisten enkele maanden later om geen bestuursfunctie meer uit te oefenen. Maggie Perdaens nam de taak als secretaris terug op zich, nu haar gezondheid dit weer toestaat.

Onze BPDC kan uiteraard steeds rekenen op tal van vrijwillige medewerkers. Waarvoor onze oprechte dank.
Ons ledenaantal blijft nog steeds groeien.

Dit is een samenvatting van 25 jaar bestaan van de Belgian Pug Dog Club en zal uiteraard ten gepaste tijd worden aangepast.